PROFESJONALNI W ZAWODZIEOd września 2011 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa bierze udział w projekcie pn: „Profesjonalni w zawodzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

Celem projektu jest:

Projekt ma zwiększyć atrakcyjność kształcenia i wyrównywać szanse edukacyjne uczniów, wspierać i rozwijać zainteresowania, rozwijać umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki oraz zdania egzaminu zawodowego.

Zadania zawarte w tym projekcie oferują uczniom odmienne sposoby zdobywania, rozwijania i utrwalania wiedzy i praktyki niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach.

Podczas tych zajęć zdecydowanie większy nacisk postawiony będzie na aktywizowanie uczniów i stosowanie takich sytuacji praktycznych dydaktycznych by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

W ramach projektu realizowane są w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z :

a w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 zajęcia z:

Projekt był realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – praktyki, kurs, wycieczki.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy I i II szkoły zawodowej w Grodkowie w zawodzie malarz-tapeciarz (chłopcy) i kucharz małej gastronomii (dziewczęta + 2 chłopców)

REZULTATY PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

Osiągnięte rezultaty umożliwią uczniom poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wzrost pewności siebie i poziomu samooceny oraz umiejętności pracy w zespole. Podniesiona zostanie jakość pracy szkoły, atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych.

Asystent koordynatora: Kamila Wyleżek


SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „PROFESIONALNI W ZAWODZIE” ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Od września 2011 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa bierze udział w projekcie pn: „Profesjonalni w zawodzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

Projekt jest realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – praktyki, kurs, wycieczki.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ilości po 10 godzin na grupę z:

 • przedsiębiorczości
 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka niemieckiego

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy I i II szkoły zawodowej w Grodkowie.

W ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w październiku uczestnicy odwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach gdzie zwiedzali park etnograficzny poznając zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i eksponaty kultury ludowej Śląska Opolskiego a po tym pojechali na obiad do K&C w Karolince.

Zakupiono szereg pomocy które pozwoliły i pozwolą uatrakcyjnić zajęcia i wzbogacić szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne:

 • Laptop
 • Rzutnik
 • Ekran
 • wyposażenie kuchni: kuchenka mikrofalowa, serwis obiadowy dla 12 osób, komplet garnków, komplet noży, 4 komplety szklanek po 6 sztuk, sztućce dla 12 osób, 3 patelnie, 3 miski
 • narzędzia dla malarzy: 2 dalmierze laserowe firmy BOSCH, 2 kątownice 60x120, 2 pistolety do malowania firmy BOSCH, poziomicę 200cm, stół do tapetowania
 • program multimedialny z matematyki
 • tablice matematyczne
 • film - Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód – film DVD wyd. Wytwórnia Flmów Szkoleniowych Synergia
 • książki:
 • Słownik pisarzy polskich PWN
 • Słowik terminów literackich
 • Słownik ortograficzny PWN – 5szt
 • Poczet Polskich Królów i Książąt - Sławomir Leśniewski – P.H.W.FENIX
 • Opolskie legendy i bajki D. Simonides
 • Opolszczyzna, miejsca , ludzie Lachu Czesław
 • Niemieckie Repetytorium leksykalno-tematyczne z płytą CD wyd. Edgard
 • Pomoc gastronomiczna w Niemczech Magdalena Depritz wyd. Kram
 • Złota rączka w Niemczech Magdalena Depritz wyd.Kram
 • Horen &Sprechen A1 +CD
 • Pakiet przedmiotowy Matematyka Edu Rom
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka Wybrane aspekty wyd. DIFIN
 • Zarządzanie karierą +CD wyd. EMKA
 • Psychologia zawodowej pracy człowieka Kazimierz M.Czarniecki WydWyższej Szkoły Zarządzania w Sosnowcu
 • Egzamin zawodowy kucharz małej gastronomii

W II semestrze przewidziane są zajęcia z doradztwa zawodowego, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz praktyki:

 • monter stolarki budowlanej –podczas, której uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności a szkoła uzyska piękniejszy wygląd dzięki nowym oknom w łazienkach i świetlicy
 • kurs pieczenia ciasta
 • Asystent koordynatora: Kamila Wyleżek


  „Skorzystać z szansy”

  31 marca 2012 w Restauracji INKA w Grodkowie odbyło się podsumowanie zajęć praktycznych Kursu wypieku ciast zorganizowanego w ramach projektu „Profesjonalni w zawodzie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

  W zajęciach praktycznych brali udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie, którzy kształcą się w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii.

  Celem zajęć było zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i wiedzy dotyczącej wypieku ciast. Młodzież bardzo chętnie podjęła się nowego zadania, a zdobytymi umiejętnościami mogła pochwalić się na uroczystym podsumowaniu praktyki, gdzie na pięknie nakrytych stołach pojawił się: sernik, królewiec, szarlotka, jabłecznik, kokosanki, ciasteczka kruche z powidłami, rurki z kremem, rolada biszkoptowa z kremem czekoladowym, babka- tulipan w polewie czekoladowej, pizza.

  Komisja w składzie: dyrektor Ośrodka mgr Elżbieta Galus, wicedyrektor mgr Maria Ziółkowska , nauczyciel praktycznej nauki zawodu Kucharz Małej Gastronomii mgr Józefa Bąk oraz asystent koordynatora mgr Kamila Wyleżek oceniała wypieki uczestników praktyki. Wszystkie ciasta nie tylko pięknie się prezentowały, ale były wyśmienite.

  Zdaniem, prowadzącej kurs pani Haliny Zagórowskiej, tego typu zajęcia są bardzo pożyteczne i potrzebne dla młodzieży, szczególnie dla uczniów tego typu szkół, ponieważ podnoszą ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim dają im dużą możliwość na lokalnym rynku pracy.

  Taka integracja młodzieży ze środowiskiem lokalnym wpływa na poprawę pozytywnego wizerunku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w społeczeństwie grodkowskim.

  Dla uczestników praktyki było to bardzo duże wyzwanie, z którego się wzorowo wywiązali. Są bardzo zadowoleni, ze zdobytych dodatkowych umiejętności, które będą wykorzystywać podczas praktyki na zajęciach w szkole, jak i w swoich rodzinnych domach oraz w późniejszej pracy zawodowej.

  Magdalena Krasowska uczestniczka praktyki – bardzo mi się tu podoba, nauczyłam się piec ciasta według receptury, obsługiwać profesjonalny sprzęt w kuchni oraz dekorować ciasta, a także, jak zachowywać się w zakładzie pracy. Bardzo chciałabym tu pracować i mam nadzieję, że będzie to możliwe (a marzenia podobno się spełniają). Nawiązały się tutaj nowe przyjaźnie i sympatie.

  Nauczyłam się piec ciasta , rurki z kremem, bardzo mi się tu podobało, ale szkoda, że tak krótko, mówi szczęśliwa inna uczestniczka zajęć - Marta Kutarba.

  Jednocześnie w Ośrodku, w ramach tego samego projektu, prowadzona jest praktyka „Monter stolarki budowlanej” pod fachowym okiem firmy z Kościerzyc – PROGRESS &BUSINESS - Natalia Różańska- Śliwińska i prowadzącego zajęcia Józefa Kopyt. W praktyce tej bierze udział 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobywający zawód Malarz - Tapeciarz, którzy w ramach programu nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie wstawiania okien. Efekty praktyki są już widoczne. Zostały wymienione wszystkie okna w szkolnej świetlicy!

  Możemy z dumą stwierdzić - młodzież otrzymaną szansę wykorzystała w stu procentach! To dla nich wielka szansa, by śmielej wejść w dorosły świat, świat, gdzie nikt nie będzie się nad nimi litował, będą liczyły się ich umiejętności i kwalifikacje oraz właściwe podejście do obowiązków, a tego mogli się nauczyć w ramach realizacji programu Profesjonalni w zawodzie. Za umożliwienie udziału w projekcie dziękujemy serdecznie wicestaroście Powiatu Brzeskiego panu Ryszardowi Jończykowi, naczelnikowi Lokalnego Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego Brzeg – panu Mieczysławowi Niedźwiedziowi oraz pani Joannie Janocha.

  Koordynator projektu w OSZW Grodków